Help Desk

Bamvas Ltd
Registration license number : AFZ/OS/1757
SM-Office-E1-1619 C, Ajman
United Arab Emirates

Hotline:
email: info-pl@mobileinfo.biz
0223974315 (local rate)
0900 to 1800hrs, Mon to Fri excluding PH

T-Mobile: Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP 69C na 80425 (koszt: 0 zł).
Orange: Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP 69C na 80708 (koszt: 0 zł).